Gold Town Games AB

Gold Town Games AB

Styrelsen i Gold Town Games AB (publ) (org.nr 559000-7430) har den 30 oktober 2023 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 juni 2023. Emissionen omfattar högst 19 535 538 aktier och kan inbringa bolaget ca 6,8 miljoner kronor vid full teckning.