FRISQ Holding AB (publ)

FRISQ Holding AB (publ)

Styrelsen i Frisq Holding AB (publ) (org.nr 556959-2867) beslutade den 13 januari 2020 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, villkorat av extra bolagsstämmans godkännande den 30 januari 2020. Emissionen omfattar högst 7 175 460 aktier och kan inbringa Bolaget 64 579 140,00 kronor vid full teckning.