Euroafrica Digital Ventures AB

Euroafrica Digital Ventures AB

Inför notering på Nasdaq First North har Euroafrica beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i Bolaget genom att erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare att teckna sig för högst 1 562 500 units. En unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget ett kapitaltillskott om 20 000 000 SEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ett ytterligare kapitaltillskott om 13 000 000 SEK. De totala emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK för Erbjudandet.