Episurf Medical AB

Episurf Medical AB

Den 9 november - 23 november 2021 kan innehavare av TO 4B  växla dessa till aktier. En (1) EPISURF TO 4 B kan växlas till en (1) aktie, till ett pris av 1,40 kr.

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.