Episurf Medical AB

Episurf Medical AB

Den 9 november - 23 november 2022  kan innehavare av optionerna (TO 4 B ) växla dessa till aktier. En (1) TO 4B  kan växlas till en (1) B-aktie, till ett pris av 1,40 kr.

 

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.