Ellwee AB (publ)

Ellwee AB (publ)

Den 24 oktober - 4 november 2022  kan innehavare av optioner TO3  växla dessa till aktier. En (1) TO 3  kan växlas till en komma sjuttiosju (1,77) aktier, till ett pris av 0,048 kr.

 

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.