Ellwee AB (publ)

Ellwee AB (publ)

Styrelsen i Ellwee AB (org.nr. 559213-3739) har den 19 april 2022,  med stöd av bemyndigande, beslutat om en nyemission av högst 374 388 621 aktier till en teckningskurs om tjugo öre (0,20) per aktie med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.  Detta innebär en total emissionsvolym om cirka 74,9 MSEK.