Effnetplattformen Holding AB

Effnetplattformen Holding AB

Styrelsen i Effnetplattformen Holding AB (org.nr 559179-8342) har den 7 juni 2021 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 20 maj 2021. Emissionen omfattar högst 4 519 021 aktier och kan inbringa bolaget 24 854 615,5 kronor vid full teckning.