DS SPAC 1 AB

DS SPAC 1 AB

Extra bolagsstämman i DS Spac 1 AB (publ) (org.nr 559274-9997) har den 5 november 2021 beslutat att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 225 459 290 units och kan inbringa bolaget ca 11,3 Msek vid full teckning.

Emissionsvillkor: Aktieägare i DS SPAC 1 erhåller fem (5) uniträtter för varje innehavd aktie. Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en (1) unit. Varje unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption av serie TO1.