Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) (org.nr 556991-6082) har den 28 januari 2020 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 8 april 2019. Emissionen omfattar högst 8 614 950 B-aktier och kan inbringa bolaget 15 076 162,50 kronor vid full teckning.