Dividend Sweden AB

Dividend Sweden AB

Den 19 augusti - 2 september 2022  kan innehavare av optionerna  TO 1 A  och TO 1 B växla dessa till aktier.

Fyra (4) TO 1 A kan växlas till en (1) A-aktie, till ett pris av 0,74 kr.
Fyra (4) TO 1 B kan växlas till en (1) B-aktie, till ett pris av 0,74 kr.

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.