Dividend Sweden AB

Dividend Sweden AB

Den 16 februari - 2 mars 2023  kan innehavare av optionerna (TO 2 A och TO 2 B ) växla dessa till aktier. Fyra (4) TO 2 A kan växlas till en (1) A-aktie, till ett pris av 0,41 kr. Fyra (4) TO 2 B kan växlas till en (1) B-aktie, till ett pris av 0,41 kr.

 

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.