Disruptive Pharma AB

Disruptive Pharma AB

Styrelsen i Disruptive Pharma Holding AB (publ) (org.nr 559310-6361) har den 28 april 2022 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bolagsstämmans efterföljande godkännande den 31 maj 2022. Emissionen omfattar högst 117 597 aktier och kan inbringa bolaget ca 50 Msek vid full teckning.

Teckning utan företräde kan endast anmälas av de som tecknat aktier med stöd av rätter i emissionen.