Duearity AB

Duearity AB

I samband med att aktierna i Duearity tas upp till handel på Nasdaq First North genomför bolaget en ägarspridning genom att erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att förvärva totalt 3 952 380 aktier i Bolaget.