Classic Living CL AB

Classic Living CL AB

Extra bolagsstämman i Classic Living CL AB (org.nr 559091-1052) beslutade den 25 november 2019 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 644 245 aktier och kan inbringa bolaget 11 596 410,00 kronor vid full teckning.