CirChem AB

CirChem AB

Styrelsen i CirChem har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 april 2020, beslutat att genomföra en emission av aktier inför notering på First North. Emissionen är riktad till allmänheten och institutionella investerare. Erbjudandet omfattar högst 3 048 780 aktier. Vid full teckning i emissionen ges CirChem ett kapitaltillskott på 24 999 996 SEK före emissionskostnader. De totala emissionskostnaderna för Erbjudandet beräknas uppgå till cirka 2,6 MSEK.