CirChem AB

CirChem AB

Den 16 september - 30 september 2022  kan innehavare av optionerna (TO 1 ) växla dessa till aktier. En (1) TO 1  kan växlas till en (1) aktie, till ett pris av 1,10 kr.

 

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.