ChargePanel AB

ChargePanel AB

Inför notering på Nasdaq First North har ChargePanel beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i Bolaget genom att erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare att teckna sig för högst 4 220 338 nyemitterade aktier. Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget ett kapitaltillskott om 24 899 994 SEK före emissionskostnader.