byWiT AB

byWiT AB

Styrelsen för byWiT AB (org.nr 559327-3153) beslutade den 25 augusti 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2022, att genomföra en nyemission av preferensaktier. Erbjudandet omfattar upp till 374 584 nyemitterade preferensaktier. Erbjudandet motsvarar ett värde om cirka 400 MSEK.