Brighter AB

Brighter AB

Den 18 november 2019 beslutade styrelsen i Brighter, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 9 maj 2019, att genomföra en nyemission. Emissionen omfattar högst 96 111 204 aktier och kan inbringa Bolaget cirka 192 MSEK vid full teckning.
Endast teckning med stöd av teckningsrätter är möjlig, det är inte möjligt att anmäla teckning utan stöd av teckningsrätter.