BlueBarricade Blockchain & AI Technology AB

BlueBarricade Blockchain & AI Technology AB

Bolagsstämman i BlueBarricade Blockchain & AI Technology AB (publ) (org.nr 559021-1354) har den 15 juni 2023 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 1 823 095 aktier och kan inbringa bolaget 26 434 877,50 kronor vid full teckning.