Biofrigas Sweden AB (publ)

Biofrigas Sweden AB (publ)

Den 31 mars - 14 april 2022  kan innehavare av optioner TO1  växla dessa till aktier. En (1) TO 1  kan växlas till en (1) aktie, till ett pris av 5,67 kr.

 

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.