Bayn Europe AB (publ)

Bayn Europe AB (publ)

Innehavare av teckningsoptionen TO 3 har möjlighet att lösa in sina teckningsoptioner under perioden 28 maj-11 juni 2020 till priset 0,80 kr. Lösenpriset har omräknats enligt gällande villkor i avtalet. Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.