Axolot Solutions Holding AB

Axolot Solutions Holding AB

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (org.nr 559077-0722) har den 12 maj 2022 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman 5 maj 2022. Emissionen omfattar högst 53 797 369 aktier och kan inbringa bolaget 20 443 000,22 kronor vid full teckning.