Axkid AB

Axkid AB

Styrelsen i Axkid AB (publ) (org.nr 556791-1887) har den 17 juni 2021 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 18 maj 2021. Emissionen omfattar högst 881 818 aktier och kan inbringa Bolaget 15,9 Msek vid full teckning.