Arctic Blue Beverages AB (publ)

Arctic Blue Beverages AB (publ)

Styrelsen i Arctic Blue Beverages AB (publ), org.nr (559361-7078), har, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 8 april 2022, beslutat att erbjuda institutionella investerare och allmänheten i Sverige och Finland att teckna högst 1 866 666 units, bestående av högst 5 599 998 aktier samt högst 3 733 332 TO1 och 3 733 332 TO2, inför planerad notering på First North Growth Market.

Fulltecknad emission kommer att tillföra Bolaget ca 28 MSEK före emissionskostnader.