Arctic Blue Beverages AB

Arctic Blue Beverages AB

Den 23 mars - 6 april 2023  kan innehavare av optionerna (TO 2 ) växla dessa till aktier. En (1) TO 2  kan växlas till 1,004 aktier, till ett pris av 0,458 kr.

 

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.