Arctic Blue Beverages AB

Arctic Blue Beverages AB

Styrelsen i Arctic Blue Beverages AB (publ) (org.nr 559361-7078) har den 11 november 2022 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 8 april 2022. Emissionen omfattar högst 5 628 514 aktier och kan inbringa bolaget ca 5 200 000 kronor vid full teckning.