Apstec Sweden Holding AB (publ)

Apstec Sweden Holding AB (publ)

Styrelsen i Apstec Sweden Holding AB (publ) (org.nr 559169-5910) har den 30 januari 2024 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 30 juni 2023. Emissionen omfattar högst 1 101 894 aktier och kan inbringa bolaget ca. 28,2 Mkr vid full teckning.