Akobo Minerals AB

Akobo Minerals AB

Styrelsen i Akobo Minerals AB (publ) (org.nr 559148-1253) har den 9 januari 2020 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2019. Emissionen omfattar högst 41 657 586 aktier och kan inbringa bolaget 8 331 517,20 kronor vid full teckning.