AegirBio AB

AegirBio AB

Den 2 - 16 januari 2023  kan innehavare av optionerna (TO 2 ) växla dessa till aktier. En (1) TO 2  kan växlas till en (1) aktie, till ett pris av 1,89 kr.

 

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.