Advanced Stabilized Technology Group AB

Advanced Stabilized Technology Group AB

Den 24 oktober 2019 beslutade styrelsen i ASTG, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 14 maj 2019, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 12 807 110 B-aktier och kan inbringa Bolaget högst 37 652 903 SEK vid full teckning, före emissionskostnader.