Actic Group AB

Actic Group AB

Extra bolagsstämman i Actic Group AB (org.nr 556895-3409) har den 9 mars 2022 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 6 358 774 aktier och kan inbringa bolaget ca. 52,5 Msek vid full teckning. Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier till ett belopp uppgående till 100 procent av emissionsbeloppet. Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.