AB Igrene

AB Igrene

Styrelsen i AB Igrene (publ) (org.nr 556027-1305) har den 22 september 2021 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 januari 2021. Emissionen omfattar högst 5 631 055 units och kan inbringa bolaget ca 10,1 Msek vid full teckning.
Varje unit innehåller två (2) aktier och en teckningsoption av serie 2 (TO 2).

Villkor: 1:4