AB Igrene

AB Igrene

Extra bolagsstämma i AB Igrene (publ) (org.nr 556027-1305) har den 24 oktober 2019 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 13 115 469 aktier och kan inbringa bolaget 22,3 MSEK vid full teckning.