AB Igrene (publ)

AB Igrene (publ)

Styrelsen i AB Igrene (publ) (org.nr 556027-1305) har den 7 november 2022 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 24 januari 2022. Emissionen omfattar högst 34 783 352 aktier och kan inbringa bolaget 15 MSEK kronor vid full teckning.