Testsida

Centrerad text

Hej hej

Teamet

Michaela Säterfält

VD/Styrelseledamot

Jonas Hemmingson

Chef Corporate Finance

Johan Fridell

Certified Adviser/Mentor

Therése Söderström

Marknadsansvarig

Annelie K Håkansson

Projektledare emissionsuppdrag

Katja Sjöstedt

Projektledare emissionsuppdrag

Ellen O’Connell

Projektassistent emissionsuppdrag

Carl Norén

Projektledare corporate finance/Certified Adviser

Axel Markborn

CORPORATE FINANCE/ANALYTIKER

Styrelsen

Casimir West

Styrelseordförande

MER INFO

Casimir är utbildad företagsekonom och marknadsekonom vid Företagsekonomiska institutet och IHM Business school. Han har lång erfarenhet kring obeståndsfrågor och rekonstruktioner och ägnade 90-talet till att rädda konkursade hotellverksamheter runt om i landet. Casimir har även startat IT bolag sent 90-tal och därefter utvecklat och projekterat privatbostäder. Sedan 2014 har Casimir jobbat med investeringar inom life science-området och varit delägare i Eminova Fondkommission. Han är ordförande i Eminova Fondkommissions styrelse sedan maj 2019.

Niklas Bergman

Styrelseledamot

Michaela Säterfält

VD/Styrelseledamot

Sofia Nilsson

Styrelseledamot