Vi söker en ny medarbetare till Corporate Finance

Eminova Fondkommission AB är finansiell och administrativ rådgivare till bolag som är noterade eller som står inför notering vid alla svenska marknadsplatser. Under 2019 medverkade vi vid ett hundratal transaktioner som totalt inbringade över en miljard kronor i expansionskapital till svenska mindre företag. Vi är dessutom mycket stolta över att två år i sträck – 2018 och 2019 – ha varit huvudrådgivare vid de börsintroduktioner som kursmässigt utvecklats bäst i Sverige!

Vi tillhandahåller administrativa tjänster såsom planering och genomförande av nyemissioner, likvidhantering, optionsprogram och anslutningar till det centrala värdepappersregistret. Vår rådgivning omfattar vägledning för styrelser och ägare under förberedelser för notering, samt vid kontakter med marknadsplatser, investerare, banker och myndigheter. Vi upprättar prospekt och övrigt informationsmaterial i enlighet med de krav som ställs av aktiemarknad, lagstiftning och andra tillämpliga regelverk. Vår verksamhet står under Finansinspektionens tillsyn.

Efterfrågan på våra tjänster ökar mycket kraftigt, och vi söker nu nya medarbetare.

Projektledare/assisterande projektledare Corporate Finance

Befattningsbeskrivning

Beroende på dina tidigare erfarenheter kommer du att arbeta som projektledare eller assisterande projektledare i samband med nyemissioner och aktienoteringar vid svenska handelsplatser (MTF och reglerade marknader). I arbetsuppgifterna ingår upprättande av dokumentation och projektplaner, medverkan vid planerings- och projektmöten, samt löpande stöd till våra klientföretag i frågor som rör informationsgivning, finansiell planering och efterlevnad av noteringsavtalet.

Nödvändiga kvalifikationer:

Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i tal och i skrift.

Relevant utbildning inom ekonomi och/eller juridik.

Dessutom har du allmänna kunskaper om aktiebolagslagen, lagen om handel i finansiella instrument och andra regelverk som omgärdar noterade bolag och god förmåga att förstå och tillämpa föränderliga lagar och regelverk.

Erfarenheter från arbete i motsvarande befattning inom liknande verksamheter och nedanstående områden kommer att avgöra vilken grad av projektansvar du kommer att tilldelas:

  • Granskning eller upprättande av prospekt
  • Upprättande av årsredovisningar och/eller periodisk ekonomisk rapportering
  • Rådgiving kring företagsfinansering, nyemissioner och/eller notering

Vi fäster stor vikt vid din personlighet, då vi vet att våra klientföretag, liksom vi själva, uppskattar tydlighet och en opretentiös dialog.

Vill du veta mer?

Mer information om tjänsten får du av vår rekryteringskonsult Jacqueline Sheehan, telefon 070 510-6903.

Din ansökan

Du är välkommen att skicka in din ansökan, ett personligt brev plus cv till jackie@jslegaltalent.se. Sista ansökningsdag är den 14 februari 2020, men vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart du kan, då vi driver denna rekryteringsprocess fortlöpande.