Nyrekrytering

Eminova förstärker corporate finance-avdelningen genom rekrytering av Martin Polivka

Martin Polivka kommer närmast från Nordic Growth Market där han har arbetat under fyra år. Han började sin karriär som analytiker på Nordic Growth Markets
marknadsövervakning där han arbetade både med handels- och informationsövervakning. Under de senaste åren har han arbetat på Nordic Growth Markets
noteringsavdelning där han har varit analytiker och projektledare. Hans huvudsakliga uppgift har då varit att tillse att bolag, främst SME-bolag, uppfyller
gällande noteringskrav genom att ansvara för granskningsprocesserna avseende dessa. Han har därutöver granskat såväl alternativa investeringsfonder som
emittenter av ETP:er. Han är affärsjurist från Linköpings universitet.

 

Martin Polivka tillträder tjänsten som projektledare på Corporate Finance-avdelningen vid Eminova Fondkommission den 14 maj 2020.