Eminova Corporate Finance

Corporate Finance

Vi kommer med goda råd i samband med de flesta typer av transaktioner där vi är behjälpliga, från smått till stort. Ibland är våra kunder dock i behov av en mer omfattande rådgivning kring processen i stort, finansieringsstrategi, bolagsformalia och mycket mer. Här kan våra erfarna rådgivare erbjuda en mängd goda råd helt i linje med kundens behov och god sed på aktiemarknaden. Vi hjälper till med projektledning innan, under och efter alla typer av transaktioner och finns behjälpliga i alla typer av frågor som kan uppstå under processens gång. Nedan finns exempel på olika delar av våra tjänster.

Finansiering

  • Kapitalanskaffning
  • Brygglån
  • Garantier/teckningsåtagare

Prospekt/Memorandum

  • Upprättande
  • Layout
  • Teaser

Kontakta oss gärna för mer information:
corporatefinance@eminova.se, 08-684 211 01

kontakt

Jonas Hemmingson

Chef Corporate Finance

Carl Norén

Projektledare corporate finance/Certified Adviser

Axel Markborn

CORPORATE FINANCE