Eminova Corporate Finance

Corporate Finance

Eminova har under mer är ett decennium hjälpt företag att kapitaliseras och noteras. Vi har varit rådgivare vid flera uppmärksammade noteringar och hjälpt till att utforma och genomföra många framgångsrika företrädesemissioner.

Eminovas Corporate Finance-team fungerar oftast som projektledare under dessa transaktioner, med målsättningen att våra kunder skall uppleva processerna som så lite komplexa och snåriga som möjligt. Vi samordnar arbetet mellan kundens projektledare, styrelse och oss själva, samt i förekommande fall övriga externa rådgivare såsom jurister och revisorer.

Förutom projektansvaret utformar vi prospekt eller informationsmemorandum, utför grafisk layout, sköter formalia gentemot marknadsplatsen, föreslår riktlinjer för emissionsvillkor, samordnar garantikonsortier och levererar många andra delmoment genom hela processen. En annan viktig del av vår medverkan består i att upprätta effektiva marknadsförings- och distributionsplaner optimerade för den aktuella transaktionen.

Eminova har under flera år i rad erhållit utmärkelser för framgångsrika noteringar och god rådgivning, men det viktigaste beviset för att våra tjänster uppskattas är att våra kunder kommer tillbaka när det är dags för nästa transaktion!

Kontakta oss

Tfn 08-684 211 01
Mail corporatefinance@eminova.se

Ett urval av våra transaktioner

Quickbit eu AB

Företrädesemission

Sibek AB

IPO

Learning to Sleep logga

Learning to Sleep AB

Företrädesemission

Spherio Group AB

Omnoteringsprocess till följd av omvänt förvärv av Refine och Ecomm

BrainCool AB

Listflytt

Hybricon AB

Företrädesemission

Actic Group AB

Företrädesemission

AB Igrene (publ)

Företrädesemission

Job Solution Sweden Holding AB

IPO

Triona AB

Direktnotering

Qbank Holding AB

Företrädesemission

Nodebis Applications AB

Direktnotering

LL Lucky Games AB

IPO

AB Igrene (publ)

Företrädesemission

Aprendere Skolor AB

IPO

Hybricon Bus Systems AB

Företrädesemission

Vi som jobbar på corpen

Jonas Hemmingson

Chef Corporate Finance

Carl Norén

Projektledare corporate finance/Certified Adviser

Axel Markborn

CORPORATE FINANCE/ANALYTIKER