Brighter AB

Brighter AB

Styrelsen för Brighter AB (publ) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2020, beslutat att genomföra en emission av units. Varje unit består av en aktie och en teckningsoption, TO6. Vid fullteckning tillförs Bolaget initialt upp till ca 117,8 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Brighter ytterligare som lägst ca 39,3 MSEK och som högst ca 65,4 MSEK, beroende på teckningskurs.