Här kan du läsa mer om våra tjänster

Investment solutions

Finansiell information

 • Prospekt och memorandum
 • Pressmeddelanden
 • Texter till delårsrapporter
 • Texter till årsredovisningar
 • Grafisk utformning/Layout

Investment solutions

Listningar och noteringar

Eminova åtar sig projektledarrollen i samband med listningar och noteringar på såväl reglerade marknader (Börser) som alternativa marknader (MTF:er).

Förutom de rent administrativa tjänsterna upprättar vi noteringshandlingar och analyserar behov av kompletteringar i styrelser och ledningar. Vi hjälper också till att förbereda bolagets organisation inför den nya tillvaron som publikt företag. Vi samarbetar med bl a NasdaqOMX, NGM och Spotlight Stock Market.

För bolag som ska listas eller är listade på First North kan Eminova ikläda sig ansvaret som s k Certified Adviser.

Investment solutions

Corporate Finance

 • Kapitalanskaffning
 • Noteringar och listningar
 • Finansieringslösningar

Investment solutions

Emissionstjänster

 • Administrativa tjänster vid alla typer av emissioner
 • Administration vid options- och konvertibelprogram
 • Anslutning till Euroclear

Investment solutions

Rådgivning & Administration

Vår personal har lång erfarenhet från arbete med innovativa och växande bolag, oavsett om bolaget står inför eller redan genomgått en listning eller börsnotering. Eminova erbjuder ett utmärkt stöd i de flesta frågor avseende finansiering, ägarstruktur och administration.